Kontaktai

 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

         CENTRO DARBUOTOJŲ KONTAKTŲ SĄRAŠAS

Darbuotojo pareigos

Darbuotojo vardas, pavardė Darbuotojo telefonas Elektroninio pašto adresas
Direktorė    

 

Vyr. buhalterė Alė Griškonienė 831851070

ale.griskoniene@lazdijai.lt

Buhalterė Daiva Kizelienė 831851070 daiva.kizeliene@lazdijai.lt
Sekretorė-personalo specialistė Vilma Dulskienė 831851070 vilma.dulskiene@lazdijai.lt
Ūkvedys Mindaugas Baranauskas 831851070 mindaugas.baranauskas@lazdijai.lt
Vedėja socialiniams reikalams Raminta Mikelionienė 831851070 raminta.mikelioniene@lazdijai.lt
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių išdavimo specialistė Raimonda Mikelionienė 831851070 raimonda.mikelioniene@lazdijai.lt
Atvejo vadybininkai
Socialinio darbo vadybininkas - atvejo vadybininkas Asta Šakalienė  862054534 asta.sakaliene@lazdijai.lt
Atvejo vadybininkas Jurgita Dzimidienė 831851070 jurgita.dzimidiene@lazdijai.lt
Atvejo vadybininkas Ingrida Petruškevičienė 866514886 ingrida.petruskeviciene@lazdijai.lt
Dienos socialinė globa
Socialinė darbuotoja Vilma Juškauskienė 861452552 vilma.juskauskiene@lazdijai.lt
Socialinės darbuotojos padėjėja Aistė Nauijalienė 861452552  
Socialinės darbuotojos padėjėja Donata Grėbliūnienė 861452552  
Socialinės darbuotojos padėjėja Irena Draskinienė 861452552  
Savarankiško gyvenimo namai
Vedėjos socialiniams reikalams pavaduotoja Vilma Kubilienė 831851070 vilma.kubiliene@lazdijai.lt
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis 
Socialinė darbuotoja Inga Jankauskienė 869859247 inga.jankauskiene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Eva Kupstaitė 869859232 eva.kupstaite@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Vilma Vaitkevičienė 869859248 vilma.vaitkeviciene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Vilma Matulevičienė 869859238 vilma.matuleviciene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Rima Minkevičienė 869859242 rima.minkeviciene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Reda Kašalynienė 869859240 reda.kasalyniene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Rima Alenskienė 869859241 rima.alenskiene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Vilija Dadurkienė 869859245 vilija.dadurkiene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Eugenija Urbanavičienė 869859239 eugenija.urbanaviciene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Aida Kerienė 869859246 aida.keriene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja

Aida Sasnauskienė(vaiko priežiūros atostogose)

869859243 aida.sasnauskiene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Vida Markauskienė 868326121 vida.markauskiene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Irina Poteliūnienė 860297365 irina.poteliuniene@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja      
Socialinės globos namai
Vadovas Marija Mizarienė 831852030 marija.mizariene@lazdijai.lt
Vyr.socialinis darbuotojas - socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis 831852030 azuolas.balezentis@lazdijai.lt
Socialinė darbuotoja Neringa Stankevičienė 831852030 neringa.stankeviciene@lazdijai.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja Ona Sadauskienė 831852030 ona.sadauskiene@lazdijai.lt
Bendrosios praktikos slaugytoja   831852030  
Socialinių paslaugų ir užimtumo specialistė Gražina Kočiubaitienė 831852030  

Socialinio darbuotojo padėjėjos

 Kristina Banaitienė

 Valė Dumčiuvienė

 

 Ženė Kisielienė

 Lina Svipienė

 Lina Utaravičienė

 Dalė Vaivadienė

 Dalė Valasevičienė

 Valentina Poteliūnienė

 Lina Žurinskienė

 

                                       Integrali pagalba į namus

Dalia Kirtiklienė (bendrosios praktikos slaugytoja)

Dalė Vigraitienė (slaugytojos padėjėja) 

Zita Grėbliūnienė (slaugytojos padėjėja) 

Aurelija Pilkionienė (slaugytojos padėjėja) 

Zinaida Damarackienė (slaugytojos padėjėja) 

Dovilė Burakova (slaugytojos padėjėja) 

Ona Bėrantė (slaugytojos padėjėja) 

Iveta Semeniėnė (masažuotoja- ergoterapeutė)

                                   Įstaigoje dirbantys darbuotojai

Ramunė Galumbauskienė ( Projektinės veiklos socialinis darbuotojas vaikų dienos centre) tel. 831851070

Gintaras Kajokas (vairuotojas)

Arūnas Blažauskas (elektrikas - energetikas)

Giedrius Banaitis (pagalbinis darbininkas)

Onutė Stepulevičienė (pagalbinė darbininkė)

Aldona Petruškevičienė (socialinio darbuotojo padėjėja)

34 lankomosios priežiūros darbuotojai dirba visų Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose.

 

 


Spausdinti