Projektai

 

DALYVAVIMO PROJEKTE "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ" SUTARTIS NR.EQS-71 (PDF)

 

 

„Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“

 

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centru pagal 2016 m. birželio 16 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. 2016-06-28/15-375, nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. iki 2019 m. birželio 21 d. įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0013 „Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje“. Integrali pagalba - tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integralios pagalbos paslauga susideda iš dviejų paslaugų – slaugos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų.  Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu. Komandą sudaro: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, bei masažo/ergoterapijos specialistai.

● Kas gali gauti integralios pagalbos paslaugas?

Asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Lazdijų rajono savivaldybėje:

● neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

● suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos sutrikimų;

● senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems sustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba priežiūros pagalbos) poreikis dėl psichikos sutrikimų.

Kur kreiptis dėl integralios pagalbos paslaugų?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinę darbuotoją.

Mokėjimas už integralios pagalbos paslaugas:

paslaugos gavėjai už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas moka proporcingai teikiamų paslaugų trukmei, bet ne daugiau 20 proc. asmens (šeimos) pajamų.

Dienos socialinės globos paslaugas teikia: socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjai.

slaugos asmens namuose paslaugos, finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Slaugos paslaugas teikia: slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, masažuotojas/ergoterapeutas.

 


Spausdinti