Nacionalinių verslo apdovanojimų konkursas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2020 m. spalio pradžioje paskelbė kvietimą dalyvauti Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2020 konkurse (toliau – NAVA), kuris skirtas įvertinti įmones, 2020 metais labiausiai prisidėjusias prie socialinės atsakomybės vertybių taikymo savo veikloje ir / ar už jos ribų.

 

Skelbiamo NAVA konkurso nominacijos: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Įmonė, labiausiai prisidėjusi prie socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracijos į darbo rinką“. Kiekviena iš šių NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones; vidutines įmones; dideles įmones.

Labiausiai pasižymėjusi įmonė bus pagerbiama pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“.

 

Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2020: liko savaitė pateikti paraiškas

Socialiai atsakingas įmones kviečiame suskubti ir iki spalio 20 d. pateikti paraiškas Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2020 konkursui.

Šiemet konkurse varžomasi dėl keturių nominacijų – „Aplinkai draugiškiausios įmonės“, „Metų bendruomeniškiausios įmonės“, „Metų darbovietės“ ir „Įmonės, labiausiai prisidėjusios prie socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracijos į darbo rinką“.

Kiekviena iš šių nominacijų skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones, kurios dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai, taip pat vidutines, turinčias 50–249 darbuotojų, bei dideles įmones, savo gretose skaičiuojančias daugiau nei 250 darbuotojų.

„Itin aktyviai paraiškas kviečiamos teikti mažos ir vidutinės įmonės, nes socialiai atsakinga gali būti kiekviena to norinti ir siekianti įmonė, nepriklausomai nuo jos dydžio“, – kviečia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Labiausiai pasižymėjusi įmonė, pateikusi paraiškas laimėti visų rūšių nominacijas, bus pagerbta pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“. Šis titulas atiteks tai įmonei, kuri rūpinasi bendruomenėmis, aplinka, savo darbuotojais, taip pat nenusisuka nuo labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių ir skatina toleranciją.

Šiemet, kaip ir pernai, visuomenė spręs, kuri įmonė, jų nuomone, verta tapti  „Metų bendruomeniškiausia įmone“. 

Įmonės kviečiamos siųsti paraiškas iki 2020 m. spalio 20 d. imtinai elektroniniu paštu post@socmin.lt.

Detalesnę informaciją ir paraiškų formas rasite adresu čia.

Lietuvos įmonėms, nuveikusioms daugiausiai darbų socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusioms prie socialinės atsakomybės vertybių puoselėjimo verslo sektoriuje 2020 metais, iškilmingai apdovanojimai bus įteikti 2021 metų sausio 28 d. Valdovų rūmuose.


Spausdinti