Bus teikiamos naujos paslaugos negalią turintiems asmenims

 

Projektas „Socialinių įgūdžių palaikymas ir galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimas“

 

Projekto tikslas -  suteikti neįgaliesiems didesnes galimybes socialinių įgūdžių palaikymui ir savarankiškumui.  Projekto tikslas bus pasiekiamas taikant alternatyvias terapijas tokias kaip meno, muzikos, šokio, teikiant psichologo konsultacijas, asmeninio asistento paslaugas, kad neįgalieji galėtų aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime. Siekiami projekto rezultatai - per 12 mėnesių 15 negalią turinčių asmenų suteikti: psichologo konsultacijas, asmeninio asistento pagalbą, pravesti meno, muzikos, šokio terapijos užsiėmimus.

Pagrindinė socialinė ekonominė nauda – pradėtos teikti 3 naujos socialinės paslaugos, plečiama 2 socialinės paslaugos (psichologas ir asmeninis asistentas). Projekto veiklos bus vykdomos centro patalpose arba centro vidiniame kieme (lauke).

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės komitetu. Projekto metu partnerio 2 savanoriai aktyviai prisidės teikiant informavimo, konsultavimo paslaugas, organizuojant terapijų užsiėmimus, viešinant projektą. Projekto trukmė 12 mėnesių.

Projektas įgyvendinamas Lazdijų miesto vietos veiklos grupei paskelbus paraiškų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Bendra projekto vertė 30476,35 eurai, toje sumoje savivaldybės biudžeto lėšos 2138,66 eurai skirta iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto.  Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0297 „Socialinių įgūdžių palaikymas ir galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.


Spausdinti