VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu info@teiseslabirintai.lt

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Centrą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Centras rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

 


Informacija atnaujinta:2022-11-24