VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Finansinės ataskaitos

2018 METŲ ATASKAITOS

 

 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMAS Nr. 5TS-7 "DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO"(PDF)

 

2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS ATASKAITA (PDF)

 

2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (PDF)

 

2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (PDF)

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

 

 

2019 METŲ ATASKAITOS

1 Ketvirtis

 

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Atsargų vertės pasikeitimas (PDF).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF).

 

2 Ketvirtis

 

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF).

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas (PDF).

Atsargų vertės pasikeitimas (PDF).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF).

 

4 Ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (PDF).

Aiškinamasis raštas (PDF).

 

2020 METŲ ATASKAITOS

 

III ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Finansavimo sumos (PDF)

Finansinės būklės ataskaita (PDF)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudos (PDF)

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita (PDF)

 

IV ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus pajamas ir išlaidas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2021 METŲ ATASKAITOS

 

I ketvirtis

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita


Versija spausdinimui
Informacija atnaujinta:2021-05-17