VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Centrui reikalingi darbuotojai

 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Individualios priežiūros darbuotojas (darbui su šeima)

 

Darbo pobūdis:

Teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo socialinę paslaugą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir kurių šeimose auga vaikai iki 12 mėnesių ar raidos sutrikimų turintys vaikai iki 3 metų amžiaus, kurių raidai būtina tinkama priežiūra, bendravimas, saugumo suteikimas, kad galėtų sėkmingai augti ir vystytis, vėliau lankyti ir integruotis į priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

 

Reikalavimai:

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus ir 160 akademinių valandų mokymus arba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

 

 

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 6.50

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . lapkričio 18 d.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Individualios priežiūros darbuotojas

 

Darbo pobūdis:

  • Pagal nustatytą Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos sudėties komplektą teikti Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą;

 

Reikalavimai:

  • Būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą;
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta  tvarka būti išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus;
  • Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;
  • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

 

Patekiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo: 6,11

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. lapkričio 18 d.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas     Bendrosios praktikos slaugytojas

 

Darbo pobūdis:

 

Teikti slaugos paslaugas, vadovaujantis vidaus kokybės sistemos dokumentais, medicinos ir higienos normomis, kitais norminiais aktais

 

Reikalavimai:

 

  • Turėti bendrosios praktikos slaugytojo aukštesnįjį/aukštąjį išsilavinimą
  • Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
  • Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus ir kitus teisės aktus, žinoti pacientų teises.

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras

Atlyginimo koeficientas nuo: 6,39

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m . lapkričio 18 d.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070

Versija spausdinimui
Atgal

Informacija atnaujinta:2022-11-15