VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Centrui reikalingi darbuotojai

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Atvejo vadybininkas.

 

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą, vertinti pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą:
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.
 • vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Reikalavimai:

 • Aukštasis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas;
 • Turėti B kategorijos pažymėjimą.

 

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV), išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Atlyginimo koeficientas: nuo 8,1.

Sutartis terminuota.

Priėmimo į darbą pobūdis - pokalbis.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki 2022 m. birželio 13 del. p.: info@lazdijuspc.lt

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: 8 318 51070.


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Socialinis darbuotojas

 

Darbo pobūdis:

                      Vertinti Dienos socialinės globos asmens namuose socialinių paslaugų gavėjų socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius išteklius, vykdyti socialinių paslaugų teikimą, organizuoti socialinį darbą;

                      Atsižvelgiant į kliento individualumą, vadovautis jo poreikiais parinkti tokius socialinio darbo metodus, kurie geriausiai tiktų spręsti konkrečias kliento, jo šeimos socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus;

                      Atlikti asmenims, gaunantiems dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą, asmens poreikių vertinimą, sudaryti  individualų socialinės globos planą (ISGP), organizuoti bei teikti  dienos socialinę globą asmens namuose asmeniui, pagal sudarytą individualų socialinės globos planą (ISGP);

                      Sudaryti ir teikti tvirtinti lankomosios priežiūros darbuotojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

                      Sudaryti ir teikti tvirtinti  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ataskaitą;

                      Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis,

 

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro laipsnis)
 • Išmanyti socialinį darbą.
 • Žinoti socialinių paslaugų teikimo sritį reglamentuojančius teisės aktus;
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo: 7,15

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. birželio 13.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas Lankomosios priežiūros darbuotojas

 

Darbo pobūdis:

                      Pagal nustatytą Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos sudėties komplektą teikti Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą;

 

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • Būti išklausęs įžanginius individualiosios priežiūros personalo mokymus.
 • Išmanyti lankomosios priežiūros darbuotojo darbą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Patekiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo: 6,11

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. birželio 13 d.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070


 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas, teikiantis socialines paslaugas institucinių paslaugų skyriuje, socialinės globos namuose.

 

Darbo pobūdis:

                      Pareigybės paskirtis – dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiauti su

socialiniu darbuotoju, kitais, specialistais ir asmenimis, globos namų gyventojų buitinių,

higieninių, socialinių reikmių tenkinimas, pagalba vykdant socialinę reabilitaciją ir integraciją į

visuomenę.

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • Būti išklausęs įžanginius individualiosios priežiūros personalo mokymus.
 • Išmanyti socialinio darbuotojo padėjėjo darbą;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Patekiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas (CV).

Darbovietė:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.

Darbo vieta:

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai

Atlyginimo koeficientas nuo: 6,11

Sutartis neterminuota.

Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. birželio 13 d.: info@lazdijuspc.lt

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 318 51 070

 

 

Versija spausdinimui
Atgal

Informacija atnaujinta:2022-06-06