VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Banner
Pradedamos teikti asmeninės pagalbos žmonėms su negalia paslaugos

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pradeda teikti asmeninės pagalbos žmonėms su negalia paslaugas.

 

Šių paslaugų dėka siekiama užtikrinti didesnes galimybes žmonėms su negalia mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi, tuo pačiu sugrąžinant neįgaliųjų šeimos narius į darbą.

Kas yra asmeninė pagalba? Asmeninė pagalba yra asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai.

Kas gali gauti? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas?  Pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų (t. y. 5/10/15/20 proc.), bet ne daugiau 20 procentų asmens pajamų.

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 8,33 Eur.

Kuriam laikui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis? Poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kas teikia asmeninę pagalbą? Asmeninės pagalbos teikėjas – VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras.

Kur kreiptis? Asmuo, pageidaujantis daugiau sužinoti apie asmeninę pagalbą ar/ir gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių dirbantį seniūnijoje (pagal asmens gyvenamąją vietą).

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistę Kristiną Vigraitienę, tel. 8 669 59 347, el. paštas: kristina.vigraitiene@lazdijai.lt

Versija spausdinimui
Atgal

Informacija atnaujinta:2021-10-12