VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 165228458
 
Lazdijai, Kauno g. 8, LT-67128
spc@lazdijai.lt
Reikalingi dokumentai

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ( vienas iš suaugusių šeimos narių ) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Užpildytą Prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ( pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ( ne ES valstybių narių piliečiams ).

3.Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ( tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose ).

4.Informaciją apie asmens ( šeimos narių ) turimas pajamas ( išskyrus informaciją, kurią rajono Savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis ).

5. Kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.