Finansinės ataskaitos

2018 METŲ ATASKAITOS

 

 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMAS Nr. 5TS-7 "DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, AUDITORIAUS IŠVADAI IR ATASKAITAI BEI 2018 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO"(PDF)

 

2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLOS ATASKAITA (PDF)

 

2018 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (PDF)

 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA (PDF)

 


Spausdinti