VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 165228458
 
Lazdijai, Kauno g. 8, LT-67128
spc@lazdijai.lt


Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras 2013 m. rugsėjo 27 d. teikė paraišką Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame Vaikų dienos centrų projektų konkurse. Projektas gavo finansavimą ir nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo pradėta vykdyti veikla. Prie projekto įgyvendinimo finansine parama prisidės verslo atstovai, įstaiga savo lėšomis ir Lazdijų rajono savivaldybė.

Vaikų dienos centrą lanko 20 vaikų. Vaikai, kurie lanko vaikų dienos centrą yra iš socialinės rizikos šeimų, kurios yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1-212 „Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3373), bei nepasiturintys gyventojai (vaikai ir (ar) tėvai), kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353).

            Vaikams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, laisvalaikio užimtumo, fizinio lavinimo, sveikatinimo, kūrybinio ugdymo paslaugas. Yra suplanuota su vaikais vykti į iškylas, padėti atlikti namų darbų užduotis, pravesti edukacines programos, organizuoti šventes paslaugų centre, lankyti parodas ir kitus šventinius ir pažintinius renginius Lazdijų mieste.

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras 2013 m. rugsėjo 27 d. teikė paraišką Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame Vaikų dienos centrų  projektų konkurse. Projektas gavo finansavimą ir nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo pradėta vykdyti veikla. Prie projekto įgyvendinimo finansine parama prisidės verslo atstovai, įstaiga savo lėšomis ir Lazdijų rajono savivaldybė.

Vaikų dienos centrą lanko 20 vaikų. Vaikai, kurie lanko vaikų dienos centrą yra iš socialinės rizikos šeimų, kurios yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1-212 „Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3373), bei nepasiturintys gyventojai (vaikai ir (ar) tėvai), kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353).

             Vaikams yra teikiamos socialinės, pedagoginės, laisvalaikio užimtumo, fizinio lavinimo, sveikatinimo, kūrybinio ugdymo paslaugas. Yra suplanuota su vaikais vykti į iškylas, padėti atlikti namų darbų užduotis, pravesti edukacines programos, organizuoti šventes paslaugų centre, lankyti parodas ir kitus šventinius ir pažintinius renginius Lazdijų mieste.