VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 165228458
 
Lazdijai, Kauno g. 8, LT-67128
spc@lazdijai.lt
                                                               2 % parama
  Maloniai kviečiame tapti Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės Globos namų rėmėjais ir prisidėti prie mūsų įstaigos tikslo siekimo - teikti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, ilgalaikes ( trumpalaikes ) socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugas, paskiriant iki 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų.
  Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. užpildę prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems  teisę gauti paramą, Jūs galite 2 % nuo praeitais metais valstybei jau sumokėjo pajamų mokesčio, pervesti savo nuožiūra pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.
  Maloniai kviečiame iki gegužės 1 dienos skirti Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centrui 2 % sumokėto pajamų mokesčio.
  Prašymą ( FRO512 versija 02 formą ) galite užpildyti ir pateikti per Elektroninę deklaravimo sistemą ( http://deklaravimas.vmi.lt/ )
Prašymą galite pateikti teikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
Prašyme galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.
FRO512 versija 02 forma ( pdf )
Duomenys, reikalingi prašymui:
Paramos gavėjas: Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras
Adresas: Kauno g 8, 67129 Lazdijai
Įstaigos kodas: 165228458
AB DNB bankas
Banko kodas: 40100
Sąskaitos Nr. LT604010042200030112

                                                       Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!