VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 165228458
 
Lazdijai, Kauno g. 8, LT-67128
spc@lazdijai.lt
ISTORIJA

1992 m. liepos 9 d. Senelių namai įkurti Veisiejuose ir teikiama socialinė paslauga: ilgalaikė socialinė
globa suaugusiems asmenims ir asmenims su negalia.Senelių namams vadovavo direktorė Marija
Mizarienė.

1999 m.gruodžio 18 d. iš Veisiejų buvo perkelti į Lazdijus ir vadinosi Lazdijų savivaldybės
biudžetinė įstaiga Lazdijų senelių namai.

Lazdijų rajono tarybos sprendimu „Dėl biudžetinės įstaigos Lazdijų savivaldybės senelių namų
pertvarkymo į viešąją įstaigą Lazdijų socialinių paslaugų centrą“ 2005 m. spalio 11 d. Nr. 5TS-949
buvo pertvarkoma į viešąją įstaigą Lazdijų socialinių paslaugų centras.

2005 m. lapkričio 30 d. registravimo pažymėjimas išduotas Juridinių asmenų registre ir suteiktas
kodas: 165228458

Nuo 2005 m. gruodžio 7 d. viešajai įstaigai Lazdijų socialinių paslaugų centrui vadovauja direktorė
Jolanta Marcinkienė.

Nuo 2006 m. vasario 1 d.buvo pradėtos teikti šios socialinės paslaugos: transporto paslauga,
asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, socialinės priežiūros paslauga:pagalba į
namus, kompensacinės technikos priemonių išdavimas.

Nuo 2007 m. balandžio mėnesio įsteigta 14 socialinių darbuotojų etatų. Socialinis darbas su rizikos
šeimomis.

Nuo 2010 m. spalio 19 d. teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia.

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro misija-teikti socialines paslaugas Lazdijų
miesto ir rajono gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo
sąlygas ir tenkinat jų būtinuosius poreikius.

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro vizija- būti modernia bendradarbiaujančia
įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Lazdijų miesto ir rajono gyventojams ir efektyviai
vykdyti savivaldybės ir socialinės paramos funkcijas.